Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014

Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014

05. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 1. 2. 2013, Stran: 367

Predmet razpisa: Sredstva v okviru javnega razpisa so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja (v nadaljevanju: predlagatelj), ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji.

Namen javnega razpisa je, s financiranjem predlagateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljevanju TRI), povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje predlagateljev samih oziroma konzorcijev, ki jih zastopajo in s tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih področjih zasebnega sektorja. Pričakovani neposredni rezultati razpisa so:

  • nova inovativna podjetja
  • novi izdelki, postopki, storitve
  • nove inovacije na področju netehnoloških inovacij
  • nove zaposlitve
  • vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli
  • izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodeluje posamezni predlagatelj ali skupine organizacij povezane v konzorcij, ki so podpisale konzorcijsko pogodbo za sodelovanje na projektu s katero so predlagatelja pooblastile, da jih v imenu konzorcija zastopa na razpisu. Podpisana konzorcijska pogodba mora biti priložena vlogi.

Konzorcij lahko poleg predlagatelja združuje še največ 5 sodelujočih partnerjev. V primeru da vlogo na javni razpis odda konzorcij z več partnerji se vloga zavrže.

Posamezni predlagatelj ali konzorcij se lahko prijavi le na eno izmed področij iz točke 3.2 Namen in cilj javnega razpisa.

Predlagatelj ali konzorcij mora inovacijske dejavnost krepiti navzven, kar mora biti jasno razvidno iz vloge. Predlagatelji in partnerji konzorcija, ki so organizirani po Zakonu o gospodarskih družbah in želijo v okviru tega razpisa krepiti inovacijsko dejavnost navznoter, t.j. v okviru lastne organizacijske strukture (lastnega ali hčerinskega podjetja ter svojega lastnika), niso upravičeni do sredstev tega javnega razpisa.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša

3.000.000 EUR. Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2013 in 2014, in sicer v letu 2013 skupaj 1.500.000 EUR ter v letu 2014 skupaj 1.500.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 21. 2. 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu pri kontaktni osebi: dr. Aleš Mihelič, e-pošta: ales.mihelic@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter obrazci in prilogami za izdelavo vloge se nahaja na spletni strani: www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj