Popravek javnega razpisa iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013

Popravek javnega razpisa iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013

05. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 1. 2. 2013, Stran: 351

V javnem razpisu 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 (objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 106/12), se v poglavju 8. “Finančne določbe” besedilo prvega odstavka v točki 8.3 spremeni tako, da se glasi:

»Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s tretjim odstavkom 67. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, znaša najvišja stopnja pomoči do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe. V skladu s 1. b in 2. odstavkom spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) z dne 25. maja 2009, se v primeru, da se naložba nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz točke 2.1.2.2, stopnja pomoči poveča za 10 odstotnih točk.«

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj