Brezplačna spletna konferenca - »50+ odtenkov organizacijske kulture«

Brezplačna spletna konferenca - »50+ odtenkov organizacijske kulture«

19. 10. 2021

Datum: 20. oktober 2021, od 9.00 do 15.00 ure

Kraj: na spletu

(Ne)ovrednoteni kapital organizacije

V sklopu projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, pripravljajo celodnevno spletno konferenco, kjer bodo z domačimi in tujimi gosti govorili o tem, kaj organizacijska kultura pravzaprav je, kako pomembna je za podjetje, kako jo upravljati in kako vzpostaviti v podjetju, kjer kultura šepa. Ni enotnega recepta, obstaja 50 in več odtenkov le-te.

Kaj je tisto, kar podjetja naredi uspešna in stabilna? Zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami, individualnostjo, kreativnostjo in predvsem s svojimi vrednotami. Človek je tisti, ki naredi podjetje močno in v kolikor so členi (zaposleni) v verigi močni in zadovoljni, je močno tudi podjetje. Demografske spremembe, in zdaj tudi posledice novonastale situacije, kličejo podjetja po spremembah. Kako se prilagoditi, kako spremeniti pristope, kako prevetriti vrednote in postaviti človeka na prvo mesto? Kakšno vlogo imajo lahko pri tem starejši zaposleni?

Vsaka organizacijska kultura je edinstvena. Težko jo je meriti, težko je tudi ugotoviti vpliv ukrepov na spreminjanje, zato je njeno spreminjanje težavno in dolgotrajno. Vezana je na preteklost, usmerjena pa v prihodnosti. Pogled usmerjen v ljudi je prvi korak na poti v dobro organizacijsko kulturo. Zadovoljni ljudje so zavzeti, učinkoviti, pozitivno vplivajo na svojo okolico in skupaj z njo ustvarijo pozitivno delovno okolje, pozitivno klimo in posledično kulturo.

Na konferenci, ki bo potekala 20. oktobra 2021, med 9.00 in 15.00 uro, bodo predstavili, kaj organizacijska kultura je, kako jo upravljati, poudarili, da ne obstaja enoten recept, kako vzpostaviti v podjetju dobro organizacijsko kulturo, saj obstaja 50 in več odtenkov le-te. Odvisna je od ljudi, njihovih vrednot, obnašanja, prepričanj in nenazadnje starostne strukture in njihovih medsebojnih odnosov ter upravljanja medgeneracijskih razlik. Pomen organizacijske kulture je vse preveč potisnjen v ozadje, a je ena od ključnih komponent pri dobrem poslovanju podjetja, ki teče vzporedno s cilji, strategijo in procesi v podjetju. Pomembnost in trdnost le-te se je pokazala v preteklem letu in pol, ki je bilo polno izjemnih sprememb in je bilo potrebno skorajda čez noč popolnoma spremeniti način poslovanja.

Skupaj z domačimi in tujimi gosti ter preko primerov dobrih praks se boste osredotočili na:

  • organizacijsko kulturo od njenih temeljev do njenega vpliva na uspešnost podjetja,
  • pomen vrednot kot najpomembnejši del organizacijske kulture,
  • kako organizacijsko kulturo merimo, upravljamo ali spreminjamo,
  • pomen nenehnega upravljanja organizacijske kulture in pasti njenega neupravljanja, tudi iz ekonomskega vidika,
  • upravljanje z medgeneracijskimi razlikami in vplivi na organizacijsko kulturo,
  • vpliv starejših zaposlenih na organizacijsko kulturo in obratno,
  • starejše zaposlene in njihovo razumevanje organizacijske kulture,
  • pomen zavzetih in dobrih odnosov v podjetju skozi organizacijsko klimo, kulturo in uspešnost ter stabilnost podjetja.

Konferenco bo povezoval Igor E. Bergant.

Konferenca je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj