Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2013

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2013

29. 01. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 25. 1. 2013, Stran: 296

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Sevnica:

A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih

B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest

C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do razvojnih sredstev so mikro, majhna in srednja podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja).

Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Sevnica za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti.

Upravičenci do pomoči v primeru promocije izdelkov in storitev na sejmih, zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve in naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij so zgoraj navedena podjetja in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine.

Več

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 65.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sevnica

Rok: Rok za prijavo je najpozneje do 2. 4. 2013.

Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Šušterič ali Vlasti Kuzmički, Tel: (07) 816-12-05 oziroma (07) 816-12-33, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj