Javna dražba nepremičnin – Rimske Toplice

Javna dražba nepremičnin – Rimske Toplice

22. 01. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 18. 1. 2013, Stran: 199

Predmet razpisa: Predmet prodaje je objekt, etažnosti K+P+1, na naslovu: Šmarjeta 8, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, ki ga v naravi predstavljajo nepremičnine:

Parc. št.

Vrsta rabe / kulture

Površina

(m2)

Katastrska občina

 

602/4

poslovna stavba

122

1039 - Rimske Toplice

cesta

75

dvorišče

1.040

Objekt je zasnovan kot masivna zidana zgradba. V osnovi je bil objekt zgrajen kot stanovanjska hiša, vendar je bil v zadnjem obdobju namenjen poslovno stanovanjski dejavnosti. V pritličju so bili locirani poslovni prostori zdravstvene postaje, medtem ko je bilo v nadstropju stanovanje.

Podstrešje objekta ni izkoriščeno. V kletni etaži je locirana kurilnica. Kletna etaža je dostopna z zunanje strani, za povezavo med etažama v objektu pa so izdelane dvoramne  stopnice.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 93.700,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin.

Razpisnik: Občina Laško

Rok: Javna dražba bo potekala v torek, 26. 2. 2013, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do ponedeljka, 25. 2. 2013 do 12. ure vplačati varščino v višini 9370,00 EUR.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na telefonski številki: (03) 733-87-00 in (03) 733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj