Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04

12. 10. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 162, Datum: 8. 10. 2021, Stran: 2116

Predmet razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04 skladno z določbami koncesijskega akta - Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni list RS, št. 159/21). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.

V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izvede Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, imenuje minister, pristojen za vode.

Koncedent - Republika Slovenija, bo na javnem razpisu izbral koncesionarja za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04 za obdobje 30 let.

Koncedent podeljuje koncesijo za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 (ID-znak 369–178/8-0; koordinate X: 147328,67, Y: 567653,18, Ztal: 254,85). Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena letna količina rabe termalne vode iz vrtine JAN-1/04, je 220.752 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne vode iz vrtine JAN-1/04 je 7,0 l/s. Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 in za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2 v skladu s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Prijave morajo prispeti najkasneje do 8. 11. 2021 do 15. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je Aleš Jeraj, Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji posredujejo pisno po e-pošti ales.jeraj@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj