Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1

12. 10. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 162, Datum: 8. 10. 2021, Stran: 2101

Predmet razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 (Uradni list RS, št. 90/21). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.

V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izvede Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, imenuje minister, pristojen za vode.

Koncedent - Republika Slovenija, bo na javnem razpisu izbral koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 za obdobje 30 let.

Koncedent podeljuje koncesijo za rabo podzemne vode iz vrtine CM-1 (ID znak: 1771-964/15-0; koordinate X: 103539,00, Y: 468628,00, Z: 274,40). Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe podzemne vode, je iz vrtine CM-1 500 m³/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne vode iz vrtine CM-1 je 1,7 l/s. Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Prijave morajo prispeti najkasneje do 8. 11. 2021, do 15. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 je Aleš Jeraj, Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji posredujejo pisno po e-pošti: ales.jeraj@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj