Sprememba javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

Sprememba javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

12. 10. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 162, Datum: 8. 10. 2021, Stran: 2101

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36/21 dne 12. 3. 2021, se spremenita prvi odstavek in tabela v drugem odstavku točke 7 Višina razpoložljivih sredstev tako, da se glasita:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 330.000,00 EUR.

Proračunska postavka

Leto 2021

SKUPAJ

PP 173210 (Trženje in razvoj turizma)

330.000,00

330.0000,00

«

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj