Z novim letom tudi na ravni EU več davčnih novosti

Z novim letom tudi na ravni EU več davčnih novosti

15. 01. 2013

Objavljeno: STA, 1. 1. 2013, www.sta.si

Z novim letom začenja na ravni EU veljati več novosti na področju davkov. Te naj bi po eni strani z izboljšanimi orodji za sodelovanje med članicami omogočile državam, da poberejo več davkov. Spremembe na področju davka na dodano vrednost (DDV) pa naj olajšale poslovanje za podjetja v sedemindvajseterici.

Z novim letom začnejo v članicah unije veljati nova pravila, s katerimi bo zaživela direktiva o upravnem sodelovanju na področju davkov iz leta 2011. Ta naj bi okrepila sposobnost davčnih organov za pobiranje davkov.

Direktiva namreč postavlja zakonske temelje za tesnejše sodelovanje in boljšo izmenjavo podatkov med davčnimi upravami v EU. Ena njenih ključnih novosti je, da je z njeno uveljavitvijo v sedemindvajseterici konec bančne tajnosti. Članica EU namreč drugi na njeno zahtevo ne more več zavrniti določene informacije o davčnih zavezancih z izgovorom, da ne more poseči v tajnost podatkov finančnih ustanov. Gre za izmenjavo informacij, ki so dokazano relevantne za izvajanje davčne zakonodaje posamezne članice.

Direktiva pokriva vse davke z izjemo DDV, carin, trošarin in socialnih prispevkov, ki jih ureja druga evropska zakonodaja o upravnem sodelovanju. Določila o izmenjavi informacij pokrivajo tako fizične kot pravne osebe ter tudi druge pravne entitete. Direktiva poleg tega z različnimi novimi določili pospešuje in izboljšuje obstoječe mehanizme za izmenjavo informacij, vključno z možnostjo sodelovanja davčnih organov iz več članic v preiskavah na terenu v posamezni članici.

S 1. januarjem 2015 pa bodo začela veljati pravila o samodejni izmenjavi informacij o petih kategorijah prihodkov, med katerimi so tudi prihodki od zaposlitve, pokojnine in prihodki od lastništva nepremičnin. Šele na podlagi poročila Evropske komisije, ki naj bi bilo pripravljeno do julija 2017, in v naslednjem koraku tudi novega zakonodajnega predloga pa bi se lahko ta seznam razširil tudi na prihodke od kapitalskih dobičkov in licenčnin.

Evropska komisija je sicer decembra razgrnila tudi načrt kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za zajezitev davčnih utaj in izogibanja davkom, ki naj bi članicam EU pomagali zaščititi davčne prihodke in izterjati več milijard evrov. Izguba zaradi davčnih utaj in izogibanja davkom v EU po navedbah komisije vsako leto znaša okoli 1000 milijard evrov.

Administrativni razbremenitvi podjetij pa so namenjena nova evropska pravila na področju DDV, ki začenjajo veljati z novim letom. S 1. januarjem morajo namreč vse članice unije začeti izvajati drugo evropsko direktivo o poenostavitvi, modernizaciji in usklajevanju pogojev za izdajanje računov v zvezi z DDV iz leta 2010.

Prva ključna novost je enakovredna obravnava pisnih in elektronskih računov. Članice tako ne bodo smele več zahtevati predpogojev za elektronske račune, kot je elektronski podpis, dovoljeno pa bo tudi elektronsko shranjevanje računov. Podjetja bodo tako lahko izbirala rešitev, ki jim najbolj ustreza, skupni prihranki s tega naslova pa se ocenjujejo v višini do 18 milijard evrov letno.

Druga pomembna novost je, da lahko članice malim podjetjem z letnimi prihodki pod dvema milijonoma evrov omogočijo, da DDV prijavijo in plačajo po plačani realizaciji in ne že ob izdanem računu. To naj bi pripomoglo k izboljšanju denarnega toka in olajšalo breme zaradi plačilne nediscipline.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj