Javni poziv 22SUB-AVPO13 - Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

Javni poziv 22SUB-AVPO13 - Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

15. 01. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 11. 1. 2013, Stran: 132

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novih vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.

Prosilec pomoči (vlagatelj), ki kandidira na javnem pozivu, lahko pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči za nova vozila, kupljena po oddaji vloge na ta javni poziv.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe (pravne osebe), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti:

  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ali
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, ali
  • samostojni podjetniki posamezniki.

Vrednost poziva: Skupna višina sredstev znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik:

Rok: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu: (01) 241-48-46, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu: (01) 241-48-60), do zaključka poziva.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj