Pavšalna obdavčitev je primernejša za s.p.

Pavšalna obdavčitev je primernejša za s.p.

08. 01. 2013

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 31. 12. 2012, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Mojca Vincek

Zadnje dni se veliko govori o spremembah pavšalnih obdavčitev za samostojne podjetnike in gospodarske družbe.

Pavšalna obdavčitev naj bi bila ugodnejša za samostojne podjetnike kot za gospodarske družbe. Samo ime govori o pavšalni obdavčitvi, gre pa dejansko za proporcionalno obdavčitev, kjer znesek davka raste sorazmerno s prihodki.

Za davčne zavezance bo pavšalna obdavčitev smiselna v primeru, da bo novela ZDDV-1-G, ki začne veljati s 1. januarjem 2013, potrjena s strani Sveta EU. S tem se bo prag za vstop v sistem DDV dvignil na 50 tisoč evrov.

V tem primeru bodo davčni zavezanci, ki ne bodo presegli 50 tisoč evrov prihodkov, lahko izstopili iz sistema DDV. Omejitev velja za zavezance, ki so se vključili prostovoljno; ti bodo morali ostati v sistemu DDV 60 mesecev od datuma identifikacije.

Samostojni podjetniki

Povišanje odstotka pavšalne obdavčitve omogoča samostojnim podjetnikom, ki niso identificirani za DDV, enostavnejšo administracijo poslovanja. Podjetniku, ki bo priglasil ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki, ne bo potrebno voditi poslovnih knjig in sestavljati letnega poročila. Bo pa moral, kar je novost za dosedanje »pavšaliste«, po ZDavp-1 oddati davčni obračun. Pričakovati je enostavno obliko, saj naj bi zahteval le znesek ugotovljenih prihodkov.

Temeljna omejitev za izbiro pavšalnega načina obdavčitve je znesek prihodkov podjetnika, ki ne sme presegati 50 tisoč evrov. Na tem mestu bi opozorili na 8. do 14. odstavek 48. člena ZDoh-2, ki določa opazovano obdobje 18 mesecev pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Odstavek dejansko preprečuje zlorabo instituta pavšalne obdavčitve, ki bi se lahko zgodila, če bi podjetnik na kratko prekinil z dejavnostjo, če bi bil lastnik družbe ali če bi prej izvedel preoblikovanje podjetja.

Davčna stopnja za podjetnike znaša 20 odstotkov. Pri podjetnikih je potrebno poudariti, da bodo izgubili pravico do uveljavljanja splošne in dodatne splošne dohodninske olajšave iz 111. člena ZDoh-2; enako velja za vse ostale olajšave, ki znižujejo davčno osnovo.

Podjetniki, ki imajo neizkoriščeno davčno izgubo preteklih let, lahko zmanjšajo davčno osnovo tekočega leta šele, ko podjetnik spet začne ugotavljati dohodek z dejanskimi odhodki. V času uporabe obdavčitve z normiranimi odhodki je uveljavljanje izgub preteklih let izključeno.

Gospodarske družbe

Administracija poslovanja ostaja enaka pri gospodarskih družbah, ki morajo po ZGD še vedno voditi poslovne knjige, četudi izberejo ugotavljanje dohodka z normiranimi odhodki.

Davčna stopnja za gospodarske družbe za leto 2013 znaša 17 odstotkov. Enako kot pri podjetnikih velja tudi za gospodarske družbe 18. mesečno opazovano obdobje, ki ga določa 67.d člen ZDDPO-2I. Onemogočeno je uveljavljanje vseh davčnih olajšav.

Tako za podjetnika kot gospodarske družbe zakonodajalec dovoljuje preseganje prihodka v dveh letih, preden postane ugotavljanje dohodka z dejanskimi stroški obvezno.

Povzetek sprememb žal kaže na več negativnih kot pozitivnih učinkov:

  • plačilo davka ne glede na dejansko dosežen dobiček
  • nezmožnost uveljavljanja davčnih olajšav pri davku od dohodka pravnih oseb in davku od dohodka iz dejavnosti
  • nezmožnost uveljavljanja letnih olajšav pri dohodnini podjetnika
  • nižji administrativni stroški bodo le v primeru, da bo mogoče izstopiti iz sistema DDV

Pavšalni način obdavčitve je primeren le za peščico samostojnih podjetnikov; tiste, ki opravljajo storitveno dejavnost z minimalnimi stroški in ne zaposlujejo delavcev. Verjetno je to tudi razlog, da naše stranke o spremembi načina obdavčitve ne razmišljajo.

Preberite tudi: Pavšalna obdavčitev neprimerna za večino

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj