Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 27 milijonov evrov

Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 27 milijonov evrov

08. 01. 2013

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 28. 12. 2012, www.mko.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer dva javna razpisa iz naslova ukrepa 121 - »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« ter javni razpis iz naslova ukrepa 322 - »Obnova in razvoj vasi«.

  • Javni razpis za naložbe namenjene prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih območjih (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo potekalo od 21. 1. do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure.

Višina razpisanih sredstev znaša 4 milijone evrov.

  • Javni razpis za naložbe namenjene mladim prevzemnikom kmetij (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) 1. odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.

Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP bo potekal od 21. 1. do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure.

Višina razpisanih sredstev znaša 8 milijonov evrov.

  • Javni razpis za obnovo in razvoj vasi

Namen javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP.

Podpore v tem javnem razpisu se bodo dodeljevale za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, ureditev vaških jeder, ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih, obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju in preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve.

Višina razpisanih sredstev znaša 15 milijonov evrov.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP bo potekal od 21. 1. do vključno 12. 2. 2013 do 24. ure.

Dodatne informacije: Več informacij o objavljenih javnih razpisih najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj