MGRT uspe z znižanjem ali popolno oprostitvijo plačila carin slovenskim podjetjem letno prihraniti dva milijona evrov carin

MGRT uspe z znižanjem ali popolno oprostitvijo plačila carin slovenskim podjetjem letno prihraniti dva milijona evrov carin

08. 01. 2013

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 20. 12. 2012, www.mgrt.gov.si

Evropska komisija je v Uradnem listu EU objavila Uredbi o spremembah uredbe o tarifnih opustitvah in kvotah. Uredbi omogočata uvoz surovin, polizdelkov in izdelkov iz tretjih držav po znižani ali ničelni carinski stopnji oz. uvoz določene kvote po teh pogojih. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na leto slovenskim podjetjem, ki vložijo utemeljen zahtevek za oprostitev carin, prihrani več kot 2 milijona evrov carinskih dajatev.

Opustitve in kvote za neomejeno količino omogočajo popolno ali delno oprostitev plačila običajnih uvoznih dajatev, ki se uporabljajo za uvoženo blago. S tem, ko se podjetjem omogoči, da se v določenem obdobju oskrbujejo po nižji ceni, se lahko spodbudi gospodarska dejavnost v EU, izboljša konkurenčna sposobnost teh podjetij, predvsem pa se jim omogoči, da ohranjajo in ustvarjajo nova delovna mesta in posodobijo svoje strukture.

Slovenska podjetja lahko na podlagi pisnega zahtevka zaprosijo za ukinitev carinskih dajatev za uvoz surovin, polizdekov ter sestavnih delov, ki so po poreklu iz držav izven EU. Zahtevke zbira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, ki jih pregleda in, če izpolnjujejo vse kriterije, posreduje v dokončno odobritev na Evropsko komisijo. Opustitve in kvote se predlagajo po temeljiti proučitvi ekonomskih razlogov, na podlagi katerih temeljijo zahtevki, in le če se zdi verjetno, da bodo koristile gospodarstvu v EU.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se trudijo, da za slovenska podjetja, ki uvažajo specifično blago iz tretjih držav, zagotovijo znižanje ali popolno oprostitev plačila carin. Skupni prihranek slovenskih podjetij zaradi ukinitev carinskih dajatev letno znaša več kot 2 milijona evrov. Zgolj v letu 2012 so uspeli z uspešno ukinitvijo carin pri uvozu blaga iz tretjih držav trem slovenskim podjetjem na novo prihraniti 650.000 evrov carin.

Več o vložitvi zahtevkov za tarifno opustitev ali kvoto na naslovu: mateja.valenci@gov.si ali na tej spletni strani.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj