TIA najavlja štiri javne razpise

TIA najavlja štiri javne razpise

30. 03. 2010

Vir in informacije: Podjetnik, Marec 2010, www.podjetnik.si

Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA) bo v letu 2010 izvedla v sodelovanju z nekaterimi ministrstvi štiri javne razpise v skupni vrednosti 22,3 milijona evrov. Razpisana sredstva javnih razpisov so namenjena malim, srednjim in velikim podjetjem.

Predvideni razpisi v letu 2010:

1. Razvojno tehnološki projekti v okviru programa TP MIR 2006-2012 v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo. Namen razpisa je spodbujati in zagotoviti izvajanje industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja na obrambnem področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Okvirna višina razpisanih sredstev je 1,1 milijona evrov.

2. Podpora tehnološkemu razvoju in inovacijski dejavnosti v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Denar bo namenjen spodbujanju inovacijske dejavnost v zasebnem sektorju. Predvidena višina razpisanih sredstev je 700.000 evrov.

3. Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Predvidena višina nepovratnih razpisanih sredstev v letu 2010 je 20 milijonov evrov.

4. Spodbujanje procesa komercializacije znanja – VALOR v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo. Namen javnega razpisa bo pospešiti proces komercializacije v mali9h in srednje velikih podjetjih ter spodbujati ustanavljanje podjetij, ki bodo zaposlovala visoko usposobljeno delovno silo ter dosegala visoko dodano vrednost. Predvidena višina razpisanih sredstev je 500 tisoč evrov.

Celoten Program dela in finančni načrt TIA za leti 23010 in 2011 je objavljen na spletni strani: www.tia.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj