Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5

28. 09. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 153, Datum: 24. 9. 2021, Stran: 1993

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 128/21 z dne 13. 8. 2021:

I. V preambuli javnega razpisa se besedilo »Pogodba št. C2130-21G410000 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v letu 2021 z dne 22. 7. 2021« nadomesti s »Pogodba št. C2130-20G410000 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) z dne 29. 7. 2020 z Dodatkom št. 1 z dne 17. 9. 2021«.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj