Objavljen je 13. razpis za nagrado HORUS 2021

Objavljen je 13. razpis za nagrado HORUS 2021

21. 09. 2021

Vir in informacije: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.horus.si

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji objavil trinajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021. Za nagrado Horus 2021 se lahko potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavodi, neprofitne in druge organizacije, lokalne skupnosti, osebe javnega prava, novinarji in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Vprašalnik za prijavitelje je zasnovan v skladu s standardom za družbeno odgovornost ISO26000:2010 ter drugimi aktualnimi evropskimi in slovenskimi usmeritvami. Seminar za prijavitelje bo organiziran 15. septembra, prijave zbirajo do 15. oktobra letos, nagrade pa bodo podeljene 10. decembra 2021.

Za strateško nagrado HORUS 2021 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi javne ustanove. Razpisani sta kategoriji Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Od leta 2017 tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in drugimi strateškimi usmeritvami. Prav tako od leta 2019 EU usmerja svojo pozornost na zeleni prehod in digitalizacijo, kar v svoje strateške dokumente in podpore različnim deležnikom vnaša tudi Republika Slovenija.

Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 je ta, da s specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, lahko prijavitelji sami analizirajo stanje na tem področju v podjetju oz. organizaciji. Nato lažje pripravijo svojo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizaciji, pridobijo pa tudi mnenje neodvisnih strokovnjakov o stanju družbene odgovornosti pri pravni osebi.

Družbena odgovornost podjetjem prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo vse organizacije zavedati svojih vplivov na skupnost in naravno okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

Organizatorji vabijo podjetja in druge organizacije, da se prijavijo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021. Razpis je objavljen tukaj. Razpis za vse kategorije je odprt do 15. oktobra 2021.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj