Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013

02. 01. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 28. 12. 2012, Stran: 2891

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

  • 2A – vgradnja novih kotlov v obstoječih kotlovnicah na ZP
  • 2B – vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
  • 3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina
  • 4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
  • 7 – vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke ter samo za pravne osebe javnega prava, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo:
  • 5 – uvedba sistema za upravljanje z energijo (energetski management)
  • 6 – izdelava energetskega pregleda
  • 7 – vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 209.000,00 EUR.

Razpisnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 12. 2013.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu lahko naročite s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Energetika Ljubljana, oddelek URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana ali po faksu: (01) 588-96-29, na e-naslov: ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si, do objave zaključka javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja: www.energetika-lj.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj