Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021

21. 09. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 150, Datum: 17. 9. 2021, Stran: 1966

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Mestne občine Murska Sobota. Za vse upravičence se v tem razpisu uporablja izraz »podjetje«.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 v višini 60.000,00 EUR.

Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

  • 25.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
  • 25.000 EUR za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov (ukrep 2)
  • 10.000 EUR za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest (ukrep 3).

Razpisnik: Mestna občina Murska sobota

Rok: Vloga mora biti, ne glede na mesto oziroma način oddaje, oddana med 21. 9. 2021, od 8. ure naprej, in 11. 10. 2021, do 12.30.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 1. 10. 2021 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 5. 10. 2021 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si, rubrika Javni razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj