Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021

21. 09. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 150, Datum: 17. 9. 2021, Stran: 1962

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
  • Ukrep 2: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 v višini 18.000,00 EUR.

Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

  • 9.000,00 EUR za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja (ukrep 1) in
  • 9.000,00 EUR sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih (ukrep 2).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vloge je 1. 10. 2021, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 23. 9. 2021 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 27. 9. 2021 do predvidoma 14. ure.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj