Drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost«

Drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost«

21. 09. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 150, Datum: 17. 9. 2021, Stran: 1939

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali nacionalnega prava.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči - fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev tega javnega razpisa, znaša 135.692,10 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Vnos in oddaja vloge v elektronski sistem se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj