Obetavno poslovanje z Indijo

Obetavno poslovanje z Indijo

13. 11. 2009

Vir in informacije: Glas gospodarstva, November 2009, http://www.gzs.si/, Avtor: Nataša Turk

Indija, država z več kot milijardo prebivalcev, ogromen trg, zanimiv tudi za slovenske podjetnike. Gre namreč za državo, ki oblikuje do vlagateljev prijazno politiko, vključujoč različne spodbude in koncesije za izbrane vrste industrijskih panog.

Nagle socio-ekonomske spremembe in hitra rast lokalnega povpraševanja v Indiji povzročajo razširitev lokalnih trgov in ustvarjajo množico novih trgov po vsej državi. Napovedujejo, da se bo do leta 2025 300 milijonov porabnikov iz razreda revnega kmečkega prebivalstva pomaknilo v nižji kmečki srednji potrošniški razred, medtem ko naj bi potrošnja kmečkega prebivalstva dosegla današnjo potrošnjo urbanega prebivalstva že leta 2017.

Pričakovanje potrošniškega buma

Izsledki raziskave McKinsey Global Institute (MGI) napovedujejo trikratno povečanje indijskih dohodkov v prihodnjih dveh desetletjih. Tako bi Indija postala peti največji trg na svetu do leta 2025, medtem ko je bila še pred dvema letoma šele dvanajsti največji trg. Povprečna letna stopnja rasti potrošnje v obdobju od 2005 do 2025 kaže najvišjo stopnjo rasti porabe pri uporabi komunikacij, izobraževanju in rekreaciji ter zdravstvenem varstvu, ki naj bi konec primerjanega obdobja skupaj pomenili 44 odstotkov celotne potrošnje. Najnižjo stopnjo rasti potrošnje v primerjanem obdobju napovedujejo kategoriji prehrana, pijača in tobak, delež potrošnje obravnavane kategorije konec obravnavanega obdobja naj bi upadel na le 25 odstotkov.

Indijski potrošniški trg je pripravljen na eksplozijo v prihodnjih dveh desetletjih, saj bo zasebna poraba, ki je leta 2005 znašala 370 milijard ameriških dolarjev, leta 2025 znašala 1.500 milijard ameriških dolarjev. V nasprotju s splošnim prepričanjem bo rast porabe dosežena skoraj izključno z rastjo prihodkov, in ne z rastjo števila prebivalcev ali zaradi spremembe varčevalnih navad indijskih gospodinjstev. Geografsko bo mestno prebivalstvo prispevalo več kot dve tretjini rasti trga, čeprav bo pomenilo le 37 odstotkov populacije. Velikost indijskega trga bo še vedno tesno povezana s številom prebivalstva in s povprečno porabo tisoč ameriških dolarjev na prebivalca do leta 2025.

Prostotrgovinski sporazum med EU in Indijo

Indija in EU se pogajata o medsebojnem prostotrgovinskem sporazumu, ki bi olajšal in okrepil gospodarsko sodelovanje med podjetji EU in Indije. Ta že zdaj zahteva, da se slovenska podjetja pripravijo na nove pogoje poslovanja z Indijo. Po besedah evropskega komisarja za trgovino Petra Mendelsona bi sporazum omogočil razvoj indijskega proizvodnega sektorja zaradi novega dostopa do evropskih trgov, medtem ko bi evropski industrijski izvoz v Indijo postal cenejši.

Analiza prostotrgovinskega sporazuma med EU in Indijo ugotavlja, da ima razširjeni sporazum na splošno pozitivne vplive na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju v EU in Indiji ter vodi v splošno zmanjševanje revščine v Indiji.

Na gospodarskem področju bi Indija v okviru razširjenega sporazuma kratkoročno pridobila 4,9 milijarde evrov, dolgoročno pa 17,7 milijarde evrov, EU kratkoročno 4,4 milijarde evrov, dolgoročno pa 1,6 milijarde evrov. Na avtomobilsko industrijo in z njo povezano industrijo sestavnih delov so predvideni učinki izvajanja sporazuma pozitivni tako v EU kot v Indiji, še posebno če pri tem upoštevamo dinamične učinke neposrednih tujih naložb. Na tekstilno in usnjarsko industrijo so predvideni učinki izvajanja sporazuma pozitivni le za Indijo, saj pomenijo 28-odstotno povečanje proizvodnje tako kratkoročno kot dolgoročno, medtem ko za EU pomeni 1,4-odstotni upad proizvodnje kratkoročno, dolgoročno pa 3,3-odstotni upad proizvodnje. Optimistična različica sporazuma naj bi Indiji prinesla 10,3-odstotno povprečno povečanje izvoza, predvsem na področju oblačilne, usnjarske in avtomobilske industrije, EU pa 0,39-odstotno povprečno povečanje izvoza, predvsem na področju poslovnih storitev, mineralov in transportne opreme.

Prostotrgovinski sporazum bo najbolj vplival na indijsko oblačilno, usnjarsko, kovinsko, informacijsko-telekomunikacijsko in industrijo elektronske opreme. V EU bo največji vpliv na konfekcijsko in usnjarsko industrijo, ki se bo soočila z dve- do triodstotnim upadom proizvodnje, in industrijo elektronske opreme, ki bo doživela polodstotni upad proizvodnje. Napoveduje se povečanje izvoza, predvsem za predelana živila, kovinske izdelke, tekstil.

Priložnosti za slovenska podjetja v Indiji

Prostotrgovinski sporazum bo prinesel znižanje tarif in povečal konkurenčnost EU za proizvode z visoko dodano vrednostjo, na primer za stroje in električne stroje. Povečanje konkurenčnosti indijskih in podjetij EU bo povzročilo zagon novega kapitala, prenosa znanja in tehnologije. Velike priložnosti se kažejo v infrastrukturnem sektorju (tehnologija, načini upravljanja, institucionalni razvoj, krepitev usposobljenosti so glavni dosežki, poleg velikega dotoka virov).

Pregleden investicijski sporazum bo spodbudil naložbe, večji pritok neposrednih tujih naložb bo prinesel vire kapitala in tehnologije, hkrati pa nove podjetja in komerciale koncerne v Indiji.

Kot primer vzvoda sprememb bi lahko vzeli primer slovenskih svetovalnih podjetij, delujočih na Kitajskem, ki so slovenskim podjetjem, ki nimajo kadrovskih in finančnih zmožnosti za odprtje predstavništev ali podjetij na Kitajskem, s svojimi storitvami omogočila del razvoja trgovine med državama. V Indiji trenutno takšnega slovenskega svetovalnega podjetja ni, prav tako še ni predstavništva slovenskega gospodarstva, ki bi ga ustanovil JAPTI.

Kot pravi dr. Jože Pavlič Damijan, je izvoz običajno edina možnost majhne države za dosego ekonomij obsega, saj lahko majhna država na podlagi primerjalnih prednosti v določenih industrijskih in storitvenih procesih zgradi velikoserijsko proizvodnjo le na podlagi izvozne usmerjenosti. Slovenska podjetja bi se tako morala odločati za proaktiven nastop na indijskem trgu. Izkušnje sicer kažejo, da se slovenska podjetja laže odločijo za nastop na določenem tujem trgu, če so del dobaviteljske verige globalnih podjetij in hkrati poznajo uspešno podjetniško izkušnjo drugega, zaupanja vrednega podjetja na izbranem trgu.

Slovenska podjetja lahko v Indijo uspešno izvažajo velike količine blagovnih skupin, ki obsegajo zdravila za prodajo na drobno, dele za žerjave, delovne stroje, gradbeno mehanizacijo, dele za avtomobile, dele za električne motorje, generatorje, aluminijeve zlitine, dele za vakuumske črpalke, kompresorje, dele za jezove in drugo.

Obrnite se na GZS

Slovenskim podjetjem je v pomoč pri spoznavanju trga in vzpostavljanju osebnih stikov zagotovo lahko Gospodarska zbornica Slovenije, v okviru te pa Center za konkurenčnost, ki podjetjem zagotavlja podporo pri poslovanju na teh področjih: pri vstopanju in poslovanju na tujih trgih, pri vzpostavljanju mednarodnih razvojnih povezav in izvedbi razvojnih projektov na tujih trgih, pri spodbujanju tehnološkega in poslovnega razvoja, inovativnosti in konkurenčnosti, pridobivanju različnih virov financiranja. GZS je stična točka in mesto srečevanja slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih podjetij, ki so razvojno in inovativno jedro slovenskega gospodarstva.

Vodilni v slovenskih podjetjih bi morali imeti nenehno pred očmi izjavo Edwarda J. Zanderja, predsednika uprave Motorole, ki pravi: »Na indijskem trgu je ogromno velikih priložnosti, vendar niti ena sama ni podarjena. Nenehno vlagajte v izobraževanje in vzdržujte potrebno infrastrukturo.«

Slovenska podjetja, ki se odločajo o vstopu na indijski trg, bi nadalje lahko koristila znanje in povezave indijskih visokih uradnikov, udeležencev podiplomskega študija Ekonomske fakultete in International Center for Promotion of Enterprises (ICPE) v Ljubljani ter nastajajočega inštituta v Hyderabadu. Nadalje imajo slovenska podjetja, katerih blagovne znamke so v Indiji poznane še iz časov nekdanje Jugoslavije, veliko možnosti za uspešno prodajo.

Glede na podatke o obsegu in rasti indijskega uvoza bi lahko slovenske družbe uspešno izvažale velike količine blagovnih skupin, ki obsegajo zdravila za prodajo na drobno, dele za žerjave, delovne stroje, gradbeno mehanizacijo, dele za avtomobile, dele za električne motorje, generatorje, aluminijeve zlitine, dele za vakuumske črpalke, kompresorje, dele za jezove in drugo.

Dobrodošlica tujim vlagateljem

Indijo sestavlja 29 zveznih držav in šest zveznih ozemelj. Vlade posameznih držav oblikujejo do vlagateljev prijazno politiko, vključujoč različne spodbude in koncesije za izbrane vrste industrijskih panog.

V začetku tega leta je Svetovna banka analizirala indijsko investicijsko okolje v 16 indijskih zveznih državah med štiri tisoč indijskimi podjetniki in obstoječimi tujimi vlagatelji na področju proizvodnje in trgovine. Po pričakovanjih je raziskava pokazala jasno in značilno povezavo med dobro investicijsko klimo, večjim obsegom zasebnih vlaganj in rastjo bruto domačega proizvoda.

Ugodna investicijska klima je povezana z višjo stopnjo razvoja. Bolj razvite države investitorjem zagotavljajo boljše pogoje za vlaganja. Podobno velja za države z višjo stopnjo gospodarske rasti, saj tiste z višjo stopnjo rasti ponudijo boljše razmere za investicije. Države z ugodnejšo investicijsko klimo pritegnejo več neposrednih tujih naložb. Države s kakovostnejšo socialno in ekonomsko infrastrukturo imajo veliko ugodnejšo investicijsko klimo kot tiste z nekakovostno infrastrukturo. Sodeč po raziskavi, so za investitorje najprivlačnejše države z dobro razvito infrastrukturo in ustrezno institucionalno podporo. Najpomembnejši dejavniki so zanesljiva energetska oskrba, dobre transportne storitve in povezave, nizka stopnja korupcije in tatvin, urejena davčna zakonodaja. Raziskava je pokazala, da med pet držav z najboljšo investicijsko klimo sodijo Karnataka, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh in Haryana.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj