Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2021

Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2021

14. 09. 2021

Objavljeno: Mestna občina Slovenj Gradec, 1. 9. 2021, www.slovenjgradec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Ud. RS, št 199/2020 108/2021) ) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 36/2018 in 90/2020) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.122013).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
  • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
  • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
  • stalno prebivališče prijavitelja na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 25.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30. 9. 2021.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanju.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o.: www.podjetniskicenter-sg.si ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj