2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

14. 09. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 145, Datum: 10. 9. 2021, Stran: 1899

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz Priloge 12 Uredbe.

Cilji podukrepa: Cilji podukrepa so:

  • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
  • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
  • krepitev podjetništva na podeželju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 eurov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter
  • 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13.59.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 12 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj