Dopolnitev javnega razpisa - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

Dopolnitev javnega razpisa - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

14. 09. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 145, Datum: 10. 9. 2021, Stran: 1873

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev javnega razpisa - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 302-1-0/2021/2, z dne 15. 1. 2021.

V Javnem razpisu - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021« se spremeni:

  • v točki 3.2. Predmet javnega natečaja

Predmet razpisa je izbor do največ 100 najboljših poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2021.

  • v točki 4. Ciljne skupine/upravičenci

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2020 in 2021 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga bo v letu 2021 organiziralo pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 najbolje ocenjenih.

  • v točki 7. Merila za ocenjevanje vlog

Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 100 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 100 vlog na 2. stopnji. Po osebnih predstavitvah bo komisija s finančno spodbudo nagradila največ 100 najboljših idej na podlagi njihovih osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.

  • v točki 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 0207 - spodbujanje ženskega podjetništva, za leto 2021.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj