Na voljo je novih 24 milijonov evrov posojil SID banke

Na voljo je novih 24 milijonov evrov posojil SID banke

07. 09. 2021

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 26. 8. 2021, www.gov.si

Na voljo so sveža povratna sredstva, in sicer 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je septembra 2020 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije FI COVID-19, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2020-2023 na voljo finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19, in sicer v višini 65 milijonov evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 97,5 milijonov evrov sredstev. Ta so namenjena posojilom za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) v višini 7,5 milijonov evrov ter mikrokreditom za mala in srednje velika podjetja (MSP) v višini 90 milijonov evrov.

Evropska sredstva se SID banki izplačajo v štirih enakih tranšah, finančni instrumenti pa so na voljo do porabe sredstev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je tako 10. avgusta 2021 izplačalo zadnjo, 4. tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI COVID-19 v višini 16,3 milijonov evrov, od tega za posojila za RRI 1,3 milijonov evrov in za mikrokredite za MSP 15 milijonov evrov.

Z izplačilom četrte tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam skupaj s slovensko udeležbo še zadnjič v tem letu na voljo novih 1,9 milijona evrov za posojila za RRI ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za MSP - tako za investicije kot za financiranje obratnih sredstev.

Več informacij, pogoje pridobitve in vso dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani SID banke.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj