Obdavčitev subvencije za samozaposlitev 2. del

Obdavčitev subvencije za samozaposlitev 2. del

04. 12. 2012

Objavljeno: Data d.o.o., 29. 10. 2012, http://data.si/, Avtor: Bogdana Rejc

Več o obdavčitvi subvencije za samozaposlitev v primeru, ko podjetnik davčno osnovo (dobiček) ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, je bilo napisanega v prvem delu prispevka, tokrat pa več o tem, kako je z določanjem davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov. Subvencijo za samozaposlitev, lahko prejemniki porabijo za financiranje svoje podjetniške dejavnosti.

Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov

Kadar se podjetnik pri postopku registracije podjetja odloči za ugotavljanje dobička od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov, pomeni, da mora za Davčno upravo podpisati izjavo, da bo dejavnost opravljal sam, da njegovi prihodki v letu obdavčitve ne bodo presegli 42.000 EUR in ni mu potrebno voditi poslovnih knjig. Po registraciji bo podjetnik s strani davčne uprave prejel potrdilo, da bo imel v tekočem poslovnem letu status »normiranca«. Ta status bo moral ohraniti celo poslovno leto. Konec leta bo lahko DURS-u sporočil način vodenja poslovnih knjig, v drugem letu poslovanja, če pa želi obdržati enak »status« pa to sporoči DURS-u do konca novembra.

V primeru, da se podjetnik, prejemnik subvencije za samozaposlitev, odloči za ugotavljanje dobička od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov, pomeni, da po ustanovitvi podjetja in odprtju poslovnega računa na banki, na račun ne bo prejel celotnega zneska subvencije za samozaposlitev (4.500 EUR), ampak znesek zmanjšan za akontacijo dohodnine (843,75 EUR). Znesek bo, izplačevalec subvencije (Zavod za zaposlovanje), nakazal na posebni račun Davčne uprave republike Slovenije.

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se od izplačane subvencije najprej odštejejo 25 % normirani odhodki (oziroma 70 % normirani odhodki za dejavnost domače in umetnostne obrti, ki ima pozitivno mnenje Obrtne zbornice Slovenije ter za kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji), od tako ugotovljene davčne osnove se nato odmeri akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti po 25 % davčni stopnji.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj