Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - Ljubljana

04. 12. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 30. 11. 2012, Stran: 2702

Predmet razpisa: Predmet prodaje so 3 poslovni prostori – lokali, locirani v 2. etaži (pritličju) objekta, na naslovu: Zadobrovška cesta 10, Ljubljana, v katastrski občini 1772-Slape. Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Ogrevanje vseh lokalov je zasnovano konvektorsko. Na voljo so vsi inštalacijski priključki z lastnimi števci, razvodi po lokalih niso izvedeni.

Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih je trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost. V primeru, da bo kupec v poslovnem prostoru izvajal gostinsko dejavnost, je obratovalni čas lokala omejen na čas med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obratovalnem času lokala za primer izvajanja gostinske dejavnosti je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

Podrobnejši opis lokalov

Posamezen poslovni prostor bo predmet oddaje v najem izključno v primeru neuspe­šnega javnega zbiranja ponudb za prodajo posameznega poslovnega prostora po tem javnem zbiranju ponudb.

Več

Razpisnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Rok: Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene na navedeni naslov do vključno 20. 12. 2012, do 10. ure.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine (v primeru ponudbe za nakup nepremičnine) oziroma varščino v višini ene izhodiščne cene najema nepremičnine (v primeru ponudbe za najem nepremičnine).

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, Kontaktni osebi: Aleš Tomažin, Tel: 306-15-86, e-mail: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, Tel: 306-15-46, e-mail: karmen.pintar@ljubljana.si.

Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si in Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj