Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Koper

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Koper

04. 12. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 30. 11. 2012, Stran: 2690

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni objekt t.i. Libertas, k.o. Koper, stavbišče, v izmeri 1533 m2 in dvorišče, v izmeri 932 m2, za izklicno ceno 414.527,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Poslovni objekt s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin.

Razpisnik: Mestna občina Koper

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 20. 12. 2012, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z ustreznimi dokazili.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, Tel: (05) 664-62-73, v času uradnih ur.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj