Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca

Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca

31. 08. 2021

Objavljeno: Mestna občina Slovenj Gradec, 20. 8. 2021, www.slovenjgradec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, subjekti, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic s prijavo zavarovanja na obrazcu M12 (popoldanski s.p.) ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih v mestnem jedru Slovenj Gradca. Subjektom, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic s prijavo zavarovanja na obrazcu M12, se sofinanciranje najemnine poslovnih prostorov določene po pravilniku, zniža za 50 %.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Prijavite se lahko do 21. 9. 2021.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. (www.podjetniskicenter-sg.si) ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj