Popravek in podaljšanje roka za oddajo prijav javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012

Popravek in podaljšanje roka za oddajo prijav javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012

04. 12. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 30. 11. 2012, Stran: 2660

BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), vezano na javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako 002/2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12, objavlja popravek razpisa in podaljšanje roka za oddajo prijav.

Zainteresirani prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis najkasneje do 7. 12. 2012, pri čemer bo dne 10. 12. 2012 izvedeno dodatno odpiranje prijav.

Vezano na navedeno spremembo se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 14 tretji odstavek nadomesti z besedilom:

 »Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 7. 12. 2012.«

Hkrati se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 12 prvi odstavek nadomesti z besedilom:

 »Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datumi odpiranj so 8. 11. 2012, 15. 11. 2012, 22. 11. 2012, 30. 11. 2012 in 10. 12. 2012«.

Poleg podaljšanja roka sofinancer objavlja tudi popravek točke 5, kjer se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se besedilo »Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 190 MWh prihranka energije na leto.« nadomesti z dikcijo »Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 100 MWh prihranka energije na leto.«

Adekvatno z zgornjimi spremembami se korigirajo tudi določbe objavljene razpisne dokumentacije.

Ostale določbe razpisne dokumentacije in objave, ki jih predmetna objava ne spreminja, ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj