Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1 (3301-3/2021-SRRS-2)

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1 (3301-3/2021-SRRS-2)

31. 08. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 135, Datum: 27. 8. 2021, Stran: 1793

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1 (3301-3/2021-SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021 in 100/21 z dne 24. 6. 2021:

I. Besedilo javnega razpisa se v 2. podtočki 7. točke podpoglavja 4.2 »Obravnava vloge« poglavja 4 »Obravnava vloge« spremeni tako, da se po novem glasi: »Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo (za vrednost projekta nad 100.001,00 EUR z DDV je to poslovni načrt, za projekte nižje vrednosti je to opis projekta), sicer se vloga zavrže kot nepopolna.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj