Koraki do nepovratnih evropskih sredstev

Koraki do nepovratnih evropskih sredstev

27. 11. 2012

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: PRO-ECO d.o.o., 3. 10. 2012, www.pro-eco.si

Črpanje nepovratnih sredstev Evropske unije je zaradi vse slabših razmer v gospodarstvu in na finančnih trgih spet postal zelo iskan vir financiranja projektov. Problem mnogih podjetij je v tem, da ne vedo, kako do teh sredstev sploh priti.

1. Kje poiskati ustrezen razpis glede na vašo projektno idejo?

Najprej morate vedeti v katero področje spada vaša projektna ideja. Pri tem iskanju je pomemben sektor dejavnosti podjetja oziroma področje, na katerem želimo prijaviti projekt (energetika, informacijska družba, turizem, zaposlovanje, usposabljanje in mladina, kmetijstvo in ruralni razvoj ipd.). Iskanje ustreznega razpisa oz. poziva je izredno zamudno. Potrebno je spremljati objave uradnih spletnih strani evropskih programov in slovenskih ministrstev ter drugih institucij.

2. Kako določiti tip projekta?

Kakšen tip projekta želite prijaviti in pridobiti nepovratna sredstva? Ali gre za investicijski tip projekta, nabavo nove tehnološke opreme, ali gradnjo objektov (turistična infrastruktura)? Mogoče za demonstracijski tip projekta, v okviru katerega se demonstrira učinkovitost neke inovativne tehnologije v nove namene. Tip projekta je lahko tudi izvedba usposabljanj za zaposlene ali projektna mobilnost, v okviru katerih pošljete svoje sodelavce na prakso v tujino. Ostali tipi projektov so lahko razvojni in raziskovalni, usposabljanja in mobilnost ter osveščanje javnosti. Ko določite tip projekta potem lažje ugotovite ali so za vas primerni slovenski ali evropski razpisi in pozivi.

3. Kje iskati nepovratna sredstva doma ali v Bruslju?

Glede na tip projekta morate vedeti, kje iskati nepovratna sredstva. Za investicijski tip projekta je denar le v Sloveniji, torej na decentralizirani strani, saj v Bruslju oziroma centralizirani strani denarja za investicije ni. V Bruslju je denar namenjen vsem ostalim tipom projektov, prav tako ostale tipe projektov lahko sofinanciramo tudi v Sloveniji. Ostali tipi projektov so lahko razvojni in raziskovalni, usposabljanja in mobilnost ter osveščanje javnosti.

Viri in razpisi, ki so vam na razpolago, so različni. Pokrivajo jih ministrstva in njihove agencije, ki skrbijo za izvajanje politik znotraj svojega sektorja (npr. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, JAPTI, Slovenski podjetniški sklad,..) in za realizacijo izzivov teh politik pripravljajo razpise. Razpisi, ki pokrivajo področje evropske kohezijske politike, so objavljeni na skupni spletni strani: www.euskladi.si in na spletnih straneh posameznih ministrstev, kot sta www.mgrt.gov.si ali www.podjetniskisklad.si, področje kmetijske in ribiške politike pa na strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: www.mko.gov.si.

4. Ali je za razvojno orientirano podjetje pridobivanje nepovratnih sredstev kaj drugače?

Potrebno je poznavanje evropskih politik in dokumentov, ki določajo smernice razvoja posameznega sektorja dejavnosti ter poznavanje komplementarnih ali sovpadajočih politik. Če prijavljamo razvojni projekt na področju energetike, bomo kot komplementarne uporabili tiste politike, ki sovpadajo s področjem razvoja (na primer politike s področja okoljevarstva, inovativnosti in konkurenčnosti).

Najprej je pomemben sektor dejavnosti podjetja oziroma področje, na katerem želi prijaviti projekt. Na podlagi politik se identificira izzive Slovenije oz. Evropske unije (odvisno od tega, kje nameravate projekt prijaviti) in tudi lastne izzive, želje in potrebe.

Če je vaše podjetje razvojno orientirano so te možnosti izjemno velike. V okviru razvojnih projektov, boste s pomočjo konzorcijskih partnerjev razvijali nove produkte, storitve, koncepte, procese oziroma vse, kar prinaša novo dodano vrednost na višjem nivoju. Seveda pa se boste lahko odločali tudi za demonstracijske projekte, usposabljanje lastnih sodelavcev, njihovo mobilnost in osveščanje javnosti na področju svojega inovativnega razvoja.

Poznavanje trenutnega stanja razvoja na določenem področju je naslednji nujni predpogoj pri pridobivanju nepovratnih sredstev. V angleščini pomeni »state of the art« najmodernejše pristope, tehnologije in procese, ki jih Evropa že uporablja v tem trenutku. Kadar prijavljamo razvojni projekt pa nam mora biti jasno, da bomo nagrajeni le za izboljšanje trenutnega stanja, torej za stanje »beyond the state of the art« oziroma za inovativnost.

Na podlagi odločitve o tipu projekta podjetje poišče ustrezen razpis v Sloveniji (decentralizirani viri) ali v Bruslju (centralizirani viri). Vedno velja, da je možno sofinancirati vse tipe projektov, tako v Sloveniji kot v Bruslju, razen investicijskih projektov, za katere so sredstva na razpolago samo na decentralizirani strani oziroma v Sloveniji. Decentralizirani viri so objavljeni na straneh resornih ministrstev in agencij, skupaj pa tudi na www.euskladi.si. Centralizirani viri so na voljo preko pozivov oziroma evropskih razpisov) posameznih generalnih direktoratov (gre za nekakšna evropska ministrstva). Sledi priprava ustreznega projekta.

5. Projekt je odobren. Kdaj začeti s projektom?

Pri centraliziranih projektih se prične projekte po približno šestih mesecih od dneva zaključka poziva, na decentralizirani strani po približno treh mesecih.

6. Kako je s plačili za izveden projekt?

Projekti morajo biti izpeljani v skladu s pogodbo z naročnikom (naše ministrstvo ali ustrezna agencija v Bruslju). Pri centraliziranih projektih gre v glavnem za plačila v obliki avansa oziroma predujma, kar v poenostavljenem primeru pomeni, da dobimo prvi pogodbeni znesek že v drugem mesecu trajanja projekta v višini med 30 in 40 odstotkov projektnega proračuna. Po polovici izvedenega projekta dobimo drugi avans, po uspešnem zaključku projekta pa še poračun manjkajočih sredstev. Pri decentraliziranih projektih v Sloveniji moramo projekt v celoti financirati z lastnimi in dolžniškimi viri, če gre za krajše projekte znotraj enega proračunskega leta, pri daljših projektih pa lahko praviloma zahtevamo povračilo stroškov do trikrat na leto, torej v več fazah.

7. Kako pogosta je revizija projekta?

Med projektom in ob zaključku projekta nas vedno čaka vsebinska in finančna revizija projekta, zato je treba biti natančen in previden pri porabi sredstev!

Poskrbite za urejeno dokumentacijo, poraba pridobljenih sredstev naj bo izključno namenjena za izvedbo projekta in pokrita z ustreznimi računi, potnimi nalogi,…

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj