Podjetno v svet podjetništva 2013

Podjetno v svet podjetništva 2013

27. 11. 2012

Vir in informacije: www.eu-skladi.si, 25. 10. 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za operacijo-program »Podjetno v svet podjetništva 2013«.

Program je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, posredniško telo pri izvajanju je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, upravičenec je Regionalni center za razvoj d.o.o. (RRA Zasavske regije).

Program bo skupaj z ostalimi 11-imi regionalnimi razvojnimi agencijami - te se nahajajo po celotni Sloveniji -izvajala RRA Zasavske regije, ki bo imela vlogo vodilnega partnerja.

Namen programa je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb. Le-te spadajo med ranljive skupine na trgu dela, saj se soočajo z največjim neskladjem med ponudbo in povpraševanjem po delu. Ciljna skupina so tako mladi, ki imajo višjo - visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so v navedenih regijah prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS kot iskalci zaposlitve. Prednost pri vključitvi bodo imele osebe iz ciljne skupine, ki so mlajše od 35 let. Osebe bodo za čas vključitve v program, to je za obdobje največ 5 mesecev, zaposlene za določen čas v posamezni regionalni razvojni agenciji. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z delovno pravno zakonodajo (sorazmerni del regresa, letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na delo, prehrane, zdravniški pregled…).

V času vključitve v usposabljanje bodo mladi razvijali svoje podjetniške ideje in jih pripeljali do realizacije v skupinah, ob strokovnem vodstvu (mentorstvu) strokovnjakov z izkušnjami iz podjetništva in gospodarstva ter raziskovalnih in izobraževalnih institucij.

Program se bo začel izvajati predvidoma v Zasavju z 10 udeleženci že v letu 2012, v drugih regijah pa bo začetek izvajanja v letu 2013. Skupaj bo v program do konca leta 2013 vključenih 250 udeležencev oz. 25 skupin po 10 udeležencev (predvidoma 20 udeležencev iz vsakega območja regionalne razvojne agencije, oz. 30 iz Zasavja).

Cilji programa so:

  • zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo,
  • ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu,
  • zaposlovanje mladih.

Skupna višina upravičenih stroškov programa znaša 3.888.354,00 EUR. Od tega prispevek Skupnosti – EU del predstavlja 85% vrednosti, nacionalna udeležba pa predstavlja 15% vrednosti.

Dodatne informacije: Ostale informacije o programu so dostopne na spletni strani upravičenca Regionalnega centra za razvoj: www.rcr-zasavje.si in na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj