Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija za šolsko/študijsko leto 2021/2022

24. 08. 2021

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., www.rc-nm.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »statistični regiji Jugovzhodna Slovenija«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2021/2022 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 73.000,00 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 8. 10. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2021.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na e-naslovu: maja.smerdu@rc-nm.si oziroma po telefonu: (07) 33 72 988.

Razpisna dokumentacija: Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.: www.rc-nm.si/javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2021-2022/. Prijavni obrazec s katerim se prijavitelj prijavi na javni razpis bo objavljen na enakem mestu kot ta javni razpis od 1. 10. 2021 dalje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj