Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

17. 08. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 2. 8. 2021, www.gzdbk.si

20. julija 2021 je bil v Uradnem listu RS št. 119/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A). Zakon bo pričel veljati 8. avgusta 2021.

Glavna novost, ki jo omenjena sprememba zakona prinaša, je prenos Direktive 957/2018/EU. S prenosom Direktive 2018/957/EU se z novelo ZČmIS v slovenskim zakonodajnem okviru zagotavlja:

  • načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve;
  • časovno omejevanje dolgotrajnih obdobij napotitev, pri čemer se obdobja napotitev, v primeru nadomestitev delavcev za opravljanje istovrstnih storitev na istem delovnem mestu, seštevajo;
  • nova tretji in četrti odstavek prenašata zahteve iz Direktive 2018/957/EU, s katerimi se na ravni Evropske unije dejansko trajanje napotitev omejuje na 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev na podlagi obrazložene zahteve;
  • obvezna zagotovitev spoštovanja načela enakega obravnavanja v primeru, ko čezmejno storitev opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela (ti. agencijski delavci).

Druge spremembe v noveli ZČmIS so namenjene odpravljanju pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri prenosu Direktive 2014/67/EU v skladu s Predhodno oceno slovenskih nacionalnih ukrepov za prenos Direktive 2014/67/EU z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj