Vlada sprejela nove protikoronske odloke

Vlada sprejela nove protikoronske odloke

17. 08. 2021

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 14. 8. 2021, www.findinfo.si

16. avgusta začne veljati več odlokov za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni covid-19, ki jih je vlada sprejela na petkovi dopisni seji). Med drugim je znova uvedena uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah.

- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Z Odlokom se določajo uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, veljavnost testov PCR in HAG ter obvezno razkuževanje rok.

Predlog odloka je enak Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, dodan je le 4. člen, ki taksativno našteva, kdaj je pogoj PCT izpolnjen. Na ta način se bodo ostali pripravljavci podzakonskih aktov, ki bodo v njem predvideli upoštevanje pogoja PCT, lahko sklicevali na predmetni odlok, na ta način pa bodo pogoji PCT poenoteni na ravni države.

- Razpršilniki za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti konkretnega odloka.

V Odloku o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah je določeno, da se veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah podaljša do 22. avgusta 2021. Vlada je zavezana k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni.

- Izvajanje javnega prevoza potnikov

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza.

Z odlokom se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar vozniki avtotaksi vozil, uporabniki žičniških naprav in osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V novem gradivu se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za izvajanje avtotaksi prevozov in obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, kar vozniki avtotaksi vozil, uporabniki žičniških naprav in osebje žičniških naprav, ki prihajajo v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede izpolnjevanja pogoja testiranja se določa, da se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje le z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, torej enako kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako je v tem odloku določeno, da se izpolnjevanje pogoja prebolevnosti ali cepljenosti dokazuje le z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključno 22. avgusta 2021.

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Z odlokom se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar ponudniki blaga in storitev ter potrošniki dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V novem gradivu se določa, da je ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in pod pogojem, da ponudniki blaga in storitev ter potrošniki, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede izpolnjevanja pogoja testiranja se določa, da se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje le z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, torej enako kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako je v tem odloku določeno, da se izpolnjevanje pogoja prebolevnosti ali cepljenosti dokazuje le z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključno 22. avgusta 2021.

- Na javnih prireditvah in shodih veljajo dokazila o PCT

Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključno 22. avgusta 2021.

Vsebinskih sprememb pri omejitvi zbiranja ni. Sprememba je le v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kot ga določa Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2.

Udeleženci organiziranih javnih prireditev in javnih shodov morajo tako izpolnjevati pogoj PCT, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2.

Pogoj PCT se sicer zahteva za javne prireditve in shode v zaprtih prostorih ter nad 100 udeležencev na odprtih površinah. Za do 100 udeležencev na odprtih površinah pogoj PCT ni potreben, upoštevati pa je treba omejitev: en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine in 1,5 metra medsebojne razdalje med udeleženci.

- Izjema brez karantene in PCT bo za tranzit veljala do 22. avgusta

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 16. avgusta in velja do vključno 22. avgusta 2021.

Ključni novosti sta:

  • dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju (PCT) po novem določa v Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
  • izjema za tranzit velja le do 22. avgusta in le za osebe, ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji.

Dokazila PCT

Brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu lahko v Republiko Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Ta dokazila določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pet izjem brez karantene in pogoja PCT

Določenih je pet izjem za vstop brez napotitve v karanteno in dokazil o PCT.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in dokazil o PCT dovoli:

  1. osebi, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevozain Republiko Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje. Oseba se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  2. otroku, ki še ni dopolnil 15 letin prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
  3. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območjuali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;
  4. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja in ki ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
  5. osebi brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitučez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Glede zadnje izjeme velja, da če v Republiko Slovenijo vstopa oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne gre za tranzit, ampak za vstop z namenom oditi domov. Ta izjema je začasna, veljala bo do 22. avgusta 2021. Od 23. avgusta pa tranzit brez predložitve dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT ne bo več mogoč.

- Na javne kulturne prireditve znova z zaščitnimi maskami

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju kulturnih storitev in znova uvaja uporabo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Poleg tega odlok ne ureja več dokazil, s katerimi se lahko dokazuje izpolnjevanje pogoja PCT na kulturnih prireditvah.

Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT bodo po novem enotno urejena v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah mora biti v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, izjema so nastopajoči.

Nov odlok začne veljati 16. avgusta in bo veljal do vključno 22. avgusta 2021.

- Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT odslej enotno urejena za vsa področja

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, ne ureja pa več dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT bodo po novem enotno urejena v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Nov odlok začne veljati 16. avgusta in bo veljal do vključno 22. avgusta 2021.

- Omejitve pri izvajanju športnih programov

Vlada je izdala nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pogoj PCT morajo v skladu z odlokom izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe. Organizatorji športnih tekmovanj morajo preverjati pogoje PCT za udeležbo na tekmovanjih. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev PCT obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključno 22. avgusta 2021.

Vir: Vlada RS, 13. avgust 2021

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj