Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

17. 08. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 128, Datum: 13. 8. 2021, Stran: 1699

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021 s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 51/21 z dne 2. 4. 2021, št. 90/21 z dne 4. 6. 2021 ter št. 97/21 z dne 18. 6. 2021:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:

Skupni razpisani znesek je 3.500.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR

Iz postavke za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

 

3.500.000,00

2021

Posojilo

Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se doda 7. rok, in sicer kot sledi:

7. rok: 10. 9. 2021.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj