Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1

Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1

17. 08. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 128, Datum: 13. 8. 2021, Stran: 1699

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/21 z dne 26. 3. 2021 s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 6. in 7. rok, in sicer kot sledi:

6. rok: 8. 11. 2021,

7. rok: 6. 12. 2021.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj