Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb – Bohinjska Bistrica

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb – Bohinjska Bistrica

20. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 16. 11. 2012, Stran: 2558

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina v skupni izmeri 932 m2, in sicer stavba ribogojnice 155 m2, stavba vodnega zajetja 55 m2 in prostega zemljišča 722 m2. Gre za komunalno opremljeno parcelo, na naslovu: Grajska ulica 25, Bohinjska Bistrica, ki v naravi predstavlja neobdelano travnato in makadamsko območje, na katerem stojita dva objekta namenjena dejavnosti ribogojnice.

Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 102.000 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Zavod za ribištvo Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je 4. 12. 2012, do 11. ure.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne vrednosti nepremičnin.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki lahko morebitne dodatne informacije glede priprave ponudbe zahtevajo pri pooblaščencu Zavoda za ribištvo Slovenije: Altus consulting d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: Tomaž Mikolič, Tel: (01) 421-90-40, Faks: (01) 421-90-45 in e-naslov: info@altus.si.

Ponudnikom bo omogočen ogled nepremičnine dne 26. 11. 2012, med 9. in 13. uro, na lokaciji nepremičnine, Grajska ulica 25, Bohinjska Bistrica.

Razpisna dokumentacija: Ponudnik ponudbo odda na obrazcih, ki so del brezplačne razpisne dokumentacije, ki je v elektronski obliki dosegljiva na spletnem naslovu naročnika: www.zzrs.si, oziroma jo zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo tudi preko pooblaščenca naročnika: Altus consulting d.o.o., Zaloška cesta 69, Ljubljana (e-naslov: info@altus.si, Tel: (01) 421-90-40, Faks: (01) 421-90-45).

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj