Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov v Mestni občini Slovenj Gradec

Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov v Mestni občini Slovenj Gradec

20. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 16. 11. 2012, Stran: 2579

Predmet razpisa: Predmet prodaje so nepremičnine:

  1. Poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni trg 27 (Trg svobode 1), 2380 Slovenj Gradec, pritličje, v izmeri 82,82 m2. Izhodiščna cena poslovnega prostora znaša 77.300,00 EUR. V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni trg 51, 2380 Slovenj Gradec, pritličje, v izmeri 134,56 m2. Izhodiščna cena poslovnega prostora znaša 119.900,00 EUR. V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. V poslovnem prostoru je plinski kotel za skupno etažno ogrevanje s poslovnim prostorom. Kupec mora zagotavljati ogrevanje navedenega poslovnega prostora.
  3. Stavba stara šola Podgorje, Podgorje 31, 2391 Podgorje pri Slovenj Gradcu, v izmeri 522,00 m2. Stavba je locirana na parceli, parc. št. 56/1, 56/2, 55/2, k.o. Podgorje. Nepremičnina parc. št. 55/2, k.o. Podgorje, se prodaja v deležu 43/71 celote, saj je v teku postopek odmere ceste, v izmeri 140 m2, ki predstavlja delež 28/71 celote (po pravnomočnosti odmere se bo predmetna nepremičnina razdružila). Izhodiščna cena nepremičnine znaša 91.250,00 EUR. V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za oddajo ponudb je 3. 12. 2012, do 9. ure.

Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine.

Dodatne informacije : Mestna občina Slovenj Gradec, Referat za gospodarjenje z občinskim premoženjem, Kontaktna oseba: Edita Dolinšek, Tel: (02) 88-121-47, 051-320-956, e-pošta: edita.dolinsek@slovenjgradec.si.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012087.pdf#!/r2012087-pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj