Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

20. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 16. 11. 2012, Stran: 2568

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02, v skupni izmeri 35,24 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Poljanska cesta 20 v Ljubljani. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – trgovina z neživili. Izklicna cena znaša 65.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 121,78 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Poljanska cesta 20 v Ljubljani. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – trgovina z živili. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izklicna cena znaša 215.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 4, v skupni izmeri 50,68 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Potrčeva 6 v Ljubljani. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – gostinska dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izklicna cena znaša 80.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5, v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Potrčeva 6 v Ljubljani. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas - storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izklicna cena znaša 68.300,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Beethovnova 4 v Ljubljani. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas - pisarniška dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izhodiščna cena znaša 484.995,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 110,86 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Dunajska cesta 23 v Ljubljani. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas - trgovina z neživili. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izhodiščna cena znaša 188.462,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 4. 12. 2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom ob 11. uri, in sicer po naslednjem zaporedju:

  • Poslovni prostor pod točko 1. - Poljanska 20, ob 11. uri,
  • Poslovni prostor pod točko 2. - Poljanska 20, ob 11.20,
  • Poslovni prostor pod točko 3. - Potrčeva 6, ob 11.40,
  • Poslovni prostor pod točko 4. - Potrčeva 6, ob 12. uri,
  • Poslovni prostor pod točko 5. - Beethovnova 4, ob 12.20,
  • Poslovni prostor pod točko 6. - Dunajska cesta 23, ob 12.40.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj