Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014

Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014

20. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 16. 11. 2012, Stran: 2552

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na:

 • novo zaposlovanje,
 • tehnološko razvojne programe ali
 • spodbujanje razvoja podjetništva ali
 • spodbujanje razvoja turizma.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lahko le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji (podružnica tujega podjetja, ki je registrirana v Sloveniji).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša:

 • 2.402.314,00 EUR za leto 2013 in
 • 2.470.000,00 EUR za leto 2014.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za prispetje vloge je:

 • za sklopa B in B-turizem: torek, 5. februar 2013, do 12. ure,
 • za sklopa A in A-turizem: četrtek, 14. februar 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja sprejemajo le v pisni obliki na e-naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-471/2012«, najkasneje

 • do ponedeljka, 28. 1. 2013, do 10. ure, za sklopa B in B-turizem ter
 • do četrtka, 7. 2. 2013, do 10. ure, za sklopa A in A-turizem.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.mgrt.gov.si, praviloma najkasneje v dveh dneh po posredovanem vprašanju. Zadnji

odgovori na vprašanja bodo objavljeni:

 • v četrtek, 31. 1. 2013 do 15. ure, za sklopa B in B-turizem ter
 • v ponedeljek, 11. 2. 2012 do 15. ure, za sklopa A in A-turizem.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj