Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v občini Rogašovci za leto 2021

Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v občini Rogašovci za leto 2021

10. 08. 2021

Objavljeno: Občina Rogašovci, 30. 7. 2021, www.obcina-rogasovci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za naslednje ukrepe:

  • A) Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
  • B) Nova delovna mesta in samozaposlovanje

Namen razpisa: Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja in razvoja podjetništva se dodeljujejo z namenom gospodarskega razvoja občine in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do finančne pomoči so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto in krajem investicije  v Občini Rogašovci. Za ugotavljanje velikosti podjetja se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.

Prejemnik finančne pomoči je fizična oseba z registrirano dejavnostjo in s stalnim prebivališčem na območju Občine Rogašovci, in sicer kadar gre za namene samozaposlovanja.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: V proračunu Občine Rogašovci za leto 2021 so za naveden ukrep zagotovljena sredstva v okvirni višini 20.000,00 EUR, in sicer je za ukrep Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj zagotovljenih 15.000,00 EUR sredstev ter za ukrep Nova delovna mesta in samozaposlovanje 5.000,00 EUR sredstev.

Razpisnik: Občina Rogašovci

Rok: Rok za oddajo prijav je 30. 9. 2021.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Rogašovci oziroma po telefonu: (02) 55 88 814, Kontaktna oseba: Nataša Hašaj. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: natasa.hasaj@obcina-rogasovci.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do vključno 30. 9. 2021 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani: http://obcina-rogasovci.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj