Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja s spremembami

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja s spremembami

27. 07. 2021

8 0
Koristnost članka
8 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPOT svetovanje Zasavje, 21. 7. 2021, Doroteja Urbanija, svetovalka

V mesecu juliju sta začeli veljati kar dve spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov iz delovnega razmerja. Prva je pričela veljati 1. 7. 2021 in je bila objavljena v Uradnem listu 104/21, druga pa 15. 7. 2021 in je bila objavljena v Uradnem listu št. 114/2021.

Spremembe, kot so bile zapisane v Uradnem listu 104, so na terenu povzročile nemalo zmede, pa tudi ogorčenja. Pričakovanja so bila kvečjemu v smeri, da se bo kilometrina, glede na cene goriv povečala, ne pa za tretjino zmanjšala. Veliko nejasnosti je povzročil tudi določeni znesek v višini 30€, saj si je veliko podjetnikov to razlagalo kot zgornji neobdavčeni limit izplačilo neobdavčenih potnih stroškov. Prednost, ki jo je prinesla ta verzija je bila v tem, da je obračun kilometrine postavila pred stroške javnega prevoza, kar do sedaj ni bilo tako.

Očitno je bila zmota spoznana in še preden bi se ta pravila začela uporabljati, so bile objavljene nove spremembe, ki so v celoti odpravile spremembe objavljene v Uradnem listu 104, tako da se vam s tem ni treba več ukvarjati. Zadnje spremembe se bodo uporabljale pri obračunih za mesec september, do takrat pa je vse po starem oz. tako, kot velja sedaj. Ostala pa je zapisana prednost obračuna kilometrine pred javnim prevozom.

Pravila, ki veljajo za obračune od meseca septembra 2021 dalje:

1) V prvem odstavku 3. člena Uredbe je določen osnovni znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, in sicer v višini 0,18 eur za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

2) V drugem odstavku 3. člena Uredbe pa je določeno, da če je znesek za posamezni mesec, določen po navedenem osnovnem pravilu iz prvega odstavka, za posameznega delojemalca nižji od 140 evrov, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 evrov.

Ta znesek je določen na mesečni ravni, ne glede na število dni prisotnosti na delu oziroma se kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, upošteva ob pogoju:

  • da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in
  • da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela.

3) Odpravljeno je določanje neobdavčenega dela povračila stroškov za prevoz na delo in z dela v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz).

Po novi ureditvi bodo torej povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Če delodajalec delavcu krije stroške javnega prevoza in le ti znašajo več kot 140 €, pa to pomeni, da se za znesek nad 140 € obračuna davek in prispevki.

Pomembno

Uredba ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem.

Z drugimi besedami bi to pomenilo npr. sledeče: če ste v akte ali pogodbo o zaposlitvi zapisali, da delavcu povrnete stroške javnega prevoza in le ti znašajo 200 €, se morate tega držati. Ker je neobdavčenih samo 140 €, boste od zneska 60 € plačali davek in prispevke.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj