Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2021

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2021

27. 07. 2021

Objavljeno: Občina Markovci, 16. 7. 2021, www.markovci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis in sicer za naslednja ukrepa:

  • sofinanciranje materialnih investicij in
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
  • občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja s sedežem v Občini Markovci.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2021 v višini 70.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Markovci

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2021 oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Občinska uprava Občine Markovci, Tel: 788-88-80.

Razpisna dokumentacija: Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Razpisni obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Občine Markovci: www.markovci.si, pod rubriko javni razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj