Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2021

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2021

27. 07. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 121, Datum: 23. 7. 2021, Stran: 1581

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.

  • Ukrep: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (nakup nove opreme, patentov, licenc ter nove programske opreme) za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vsi pogoji in upravičenci so navedeni v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Upravičenci za nepovratna sredstva po tem razpisu so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, opravljajo gospodarsko dejavnost in so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik,
  • podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in so vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo,
  • podjetja, ki nimajo sedeža v mestni občini Maribor in investirajo v dejavnost na območju mestne občine Maribor

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisa znaša 149.850,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do vključno srede, 8. 9. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Saši Rihtar na Uradu za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur, Tel: (02) 22-01-360 (411) in na e-naslovu: ugd@maribor.si z navedbo »razpis nova oprema«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena in dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si rubrika »Javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu nadete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj