Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2021

27. 07. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 121, Datum: 23. 7. 2021, Stran: 1582

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen razvoja podjetništva, povečanja števila delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti na območju Mestne občine Maribor za leto 2021 v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

  • Ukrep: sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki:

  • imajo stalno prebivališče na območju občine;
  • imajo poslovni sedež in opravljajo dejavnost na območju občine;
  • registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic. Izvzeta so podjetja iz sektorjev, ki do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša do 249.800 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do vključno srede, 8. 9. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Mojci Lešnik na pristojnem Uradu za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur, Tel: (02) 22-01-411 in (02) 220-12-38 ali na e-naslovu: gp.mom@maribor.si, z navedbo »javni razpis za samozaposlitev 2021«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena in dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si rubrika »Javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu nadete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj