Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Izola

13. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 9. 11. 2012, Stran: 2540

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb: posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 720, k.o. 2626 – Izola, zemljiškoknjižno opredeljeno kot poslovni prostor, v naravi klet, v izmeri 25,69 m2, na naslovu: Ribiška ulica 12 v Izoli, po izhodiščni ceni 27.143,00 EUR. Najemnik ima predkupno pravico.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je najpozneje do 26. 11. 2012 do 24. ure.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Občina Izola, Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola, Kontaktna oseba: Stefanija Rajčić Sedlarević, Tel: (05) 660-02-32, e-naslov: posta.oizola@izola.si.

Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z vodjo Urada za upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo Fabijančič Močibob, Tel: (05) 660-02-34.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.izola.si, oglasna deska.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj