Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini borovnica v letu 2021 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika

Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini borovnica v letu 2021 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika

20. 07. 2021

Objavljeno: Občina Borovnica, www.borovnica.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Borovnica in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v letu 2021.

Namen razpisa: Sredstva se namenjajo za naslednje namene:

  1. subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij,
  2. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  3. pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
  4. odpiranje novih zaposlitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci, določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja.

Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Borovnica.

Ne glede na določila prejšnjih  odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.

Več o pogojih nadete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 11.000 €, od tega zagotavlja Občina Borovnica 6.000,00 €, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa 5.000,00 €.

Razpisnik: Občina Borovnica in OOZ Vrhnika

Rok: Prijava na razpis se začne  16. 8. 2021 in konča 17. 9. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu: (01) 755-77-40 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si ter Občini Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, po telefonu: (01) 750-74-68, Kontaktna oseba: Andrej Klemenc.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj