2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

02. 07. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 105, Datum: 2. 7. 2021, Stran: 1467

Predmet razpisa: Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji v okviru sklopa A tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Vlagatelji v okviru sklopa B tega javnega razpisa so registrirana čebelarska društva, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, ki so opredeljena v 4. poglavju tega javnega razpisa in pri čemer mora biti oprema iz 38. točke 9. člena Uredbe povezana v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja še najmanj pet let po izplačilu sredstev.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 250.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2021.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj